شرکت زمزم مشهد-سهامی خاص
شناسه ملی:
10380068165

تاریخ ثبت: 1343/05/11
کد اقتصادی:
10380068165

شماره ثبت: 488
کدپستی: 9185184584

 

شماره تماس:
051-35423030-36

شماره فکس:
35422945-35422881

صندوق پستی:
91735-633

 

ایمیل بخش فناوری
Info@zamzammashhad.com

ایمیل دفترمدیریت
zamzam@zamzammashhad.com

ایمیل بخش صادرات
Export@zamzammashhad.com

ایمیل بخش مدیریت
Sadeghi@zamzammashhad.com

 


آدرس: مشهد- بزرگراه آسیایی مشهد قوچان- سه راهی فردوسی- سمت چپ(بلوار اندیشه) بعد از سرم سازی ثامن

 

ارسال پیام