خط تولید

شرکت زمزم مشهد در حال حاضر با در اختیار داشتن 4 خط تولید نوشابه غیر الکلی گازدار ، نوشیدنی مالت ، نوشابه گازدار میوه ای ، دوغ و آب اشامیدنی در ظروف شیشه ، یکبار مصرف PET ( با سایزهای 300 ، 500 ، 1000 و 1500 سی سی ) به فعالیت خود ادامه می دهد.
1- خط تولید انواع نوشابه و دوغ در بطری شیشه در گردش و یکبار مصرف مربوط به شرکت KHS المان ( H&K سابق)  
2- خط تولید انواع نوشابه و دوغ در بطری PET مربوط به شرکت SIDEL ایتالیا ( SASIB سابق )
3- خط تولید انواع نوشابه و دوغ در بطری PET مربوط به شرکت کوششکاران 
4- خط تولید آب اشامیدنی در بطری PET مربوط به شرکت کوششکاران