آب های آشامیدنی زمزم

این محصول  با استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات تصفیه ، نظیر اسمز معکوس(RO)  و تنظیم املاح معدنی در ظروف 500 و 1500 سی سی تولید و عرضه می شود.

 

جدول ارزش تغذیه ای برای هر 100 میلی لیتر

 

کلسیم

2/00

میلی‌گرم

منیزیم

4/00

میلی‌گرم

سدیم

1/50

میلی‌گرم

پتاسیم

4/00

میلی‌گرم

سولفات

1/00

میلی‌گرم

کلراید

1/50

میلی‌گرم

نیترات

0/30

میلی‌گرم

سختی کل

6/00

میلی‌گرم